U bent hier:

Sirjon

Betekenis Sirjon
De letterlijke betekenis van Sirjon is: schild of borstbescherming. De naam is krachtig, kort en Bijbels. De naam straalt uit dat we een bescherming willen bieden voor onze cliënten.

In de Bijbel komt de naam voor in Psalm 133. Sirjon is namelijk de Zidonische naam voor de berg Hermon. In vers 3 van Psalm 133 staat: ‘Het is gelijk de dauw van Hermon (Sirjon), die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid’.

Dauw maakt de aarde vruchtbaar. Het vocht, de dauw, dient tot dagelijks levensonderhoud. De groeikracht die daardoor ontstaat, staat symbool voor een positieve werk- en leefomgeving en de vruchtbaarheid wijst op de samenwerking en het breed ontwikkelde zorg- en dienstverleningspakket wat door Sirjon wordt geboden.

Sirjon is afhankelijk van Gods zegen zoals de berg Hermon van de dauw.

Sirjon biedt bescherming aan de cliënt en dient ter borging van de identiteit.

Sirjon voorziet als zorggroep de onderliggende werkmaatschappijen van middelen en faciliteiten om optimale zorg te bieden aan de cliënten en te zorgen voor een positief werk- en leefklimaat, zoals de berg Hermon de bergen van Sion van dauw voorziet. De dauw zorgt voor vruchtbaarheid, wat wijst op de samenwerking en het breed ontwikkelde zorg- en dienstverleningspakket wat door Sirjon wordt geboden.