COVID-19 nieuws

Wilt u/wil jij ons helpen? Word reservist!

Belangrijke informatie

Hierbij vindt u onze maatregelen in verband met het coronavirus. Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep zijn we genoodzaakt deze maatregelen te nemen om onze cliënten/bewoners en medewerkers te beschermen. We geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor onze locaties.

Elim (Barneveld) en Maranatha (Rijssen) – ouderenzorg
Bezoekregeling:

 • In Elim en Maranatha worden geen bezoekers meer toegelaten. Dit geldt niet voor de aanleunwoningen (Elim) en voor Keizersdijk 8 en de Kroonnweide (Rijssen). De hoofdlocatie en de andere locaties worden strikt gescheiden.
 • Bewoners mogen geen externe bezoeken meer afleggen en zich niet buiten het gebouw begeven.
 • Er vinden geen pastorale bezoeken plaats op locatie.
 • Voor bewoners die stervende zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Hierover kunnen met de locatie afspraken gemaakt worden. Dit geldt ook voor de pastorale zorg.
 • Opbaren, condoleancebezoeken en rouwdiensten op locatie wordt niet meer toegestaan.

Zorg:

 • Externe dagopvangcliënten en logées ontvangen geen zorg meer op locatie. Bij een urgente situatie kan overlegd worden met het management.
 • Wat betreft behandelingen (fysiotherapie, logopedie, pedicure, etc.) gaan alleen noodzakelijke behandelingen door, dit is ter beoordeling aan de behandelaar.
 • Er worden geen nieuwe bewoners opgenomen, tenzij er sprake is van een urgente situatie.

Vrijwilligers:

 • Het aantal vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt.

Siloah – gehandicaptenzorg
Bezoekregeling:

 • De bezoekersregeling is per 29 april 2020 geactualiseerd. Het ‘nee-tenzijbeleid’ blijft gelden, maar de nadruk komt meer op het ‘tenzij’ te liggen. De uitwerking hiervan is per locatie verschillend. De cliënten en cliëntvertegenwoordigers zijn hierover vanuit de betreffende locatie geïnformeerd.
 • Er vinden geen pastorale bezoeken plaats op locatie. Bij ziekte wordt er overlegd met de locatie.
 • Opbaren, condoleancebezoeken en rouwdiensten op locatie wordt niet meer toegestaan.

Zorg:

 • Cliënten mogen geen externe bezoeken afleggen.
 • Externe cliënten ontvangen geen zorg meer in de locatie, tenzij er sprake is van een urgente situatie.
 • Ambulante zorg wordt zoveel mogelijk beperkt en via online middelen gedaan en waar nodig gecontinueerd.
 • Er worden geen nieuwe cliënten opgenomen, tenzij er sprake is van een urgente situatie.
 • Wat betreft behandelingen (fysiotherapie, logopedie, pedicure, etc.) gaan alleen noodzakelijke behandelingen door, dit is ter beoordeling aan de behandelaar.

Vrijwilligers:

 • Vrijwilligers die niet op locatie gemist kunnen worden en die geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn óf koorts hebben, mogen ingezet worden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.

Voor veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid verwijzen we u naar de site van het RIVM:

Veelgestelde vragen RIVM