COVID-19 nieuws

Wilt u/wil jij ons helpen? Word reservist!

Belangrijke informatie

Hier vindt u onze maatregelen in verband met het coronavirus. De veiligheid van onze cliënten/bewoners en medewerkers staat voorop. We doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Elim (Barneveld) en Maranatha (Rijssen) – ouderenzorg

  • Het is weer toegestaan dat bewoners bezoek ontvangen in hun eigen appartement en naar buiten gaan voor een wandeling. Nadere informatie hierover ontvangt u vanuit de locatie. We blijven waken voor het risico op besmetting met het coronavirus. Daarom vindt de versoepeling stap voor stap en zorgvuldig plaats. Hierover beslist de manager zorg in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad en SOG/behandelend huisarts. Naast de voorwaarde dat er géén besmettingen mogen zijn, gelden de algemene richtlijnen: 1,5 meter afstand, handhygiëne en geen covid-19 gerelateerde klachten.
  • Het toelaten van derden op locatie, zoals ambtsdragers, leveranciers, etc. is nog niet toegestaan.
  • Externe dagopvangcliënten ontvangen geen zorg op locatie. Bij een urgente situatie kan overlegd worden met de locatie.

Siloah – gehandicaptenzorg

  • Cliënten kunnen weer bezoek ontvangen in hun eigen appartement, mits zij zich aan de 1,5 meter afstand kunnen houden. Indien dit voor cliënten niet mogelijk is, worden per cliënt maatwerk afspraken gemaakt. De toegang in de gehandicaptenzorg is altijd op afspraak. We blijven waken voor het risico op besmetting met het coronavirus. Daarom vindt de versoepeling stap voor stap en zorgvuldig plaats. Hierover beslist de manager zorg in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad, orthopedagoog en behandelend (huis)arts. Naast de voorwaarde dat er géén besmettingen mogen zijn en de 1,5 meter afstand, gelden de richtlijnen: handhygiëne en geen covid-19 gerelateerde klachten.
  • Cliënten die in staat zijn zelfstandig 1,5 meter afstand te houden, kunnen zich weer zelfstandig buiten de locatie bewegen.
  • Het toelaten van derden op locatie, zoals ambtsdragers, leveranciers, etc. is nog niet toegestaan.
  • De dagbesteding op de specifieke dagbestedingslocaties is zoveel als mogelijk stap voor stap weer opgestart met de 1,5 meter als uitgangspunt. De invulling van de dagbesteding zal anders zijn dan voor de coronaperiode. In samenspraak met de cliënt en cliëntvertegenwoordiger wordt vastgesteld wat een geschikt alternatief zou kunnen zijn.
  • Logeren op locatie is mogelijk wanneer de cliënt en verwanten klachtenvrij zijn en er geen besmettingen zijn op de zorglocatie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.

Voor veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid verwijzen we u naar de site van het RIVM