Nieuwe positionering voor Zorggroep Sirjon

Afgelopen halfjaar zijn we als Zorggroep Sirjon bezig geweest om onze identiteit een nieuwe lading te geven, ook naar buiten toe. Kortom: een nieuwe positionering. Dit heeft geresulteerd in een nieuw logo en een nieuwe huisstijl en website voor Sirjon, Siloah, Elim en Maranatha. Maar wat houdt onze nieuwe positionering nou precies in? Graag nemen we je mee in ons nieuwe verhaal.

Delen door liefde

Onze nieuwe pay-off is ‘Delen door liefde’. Een diepgaande belofte. Een verantwoordelijke boodschap. Maar wat houdt het ten diepste in?

Als Zorggroep Sirjon willen we mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is onze naaste lief te hebben, maar juist ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart.

Vanuit die oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen. Vanuit die gelijkwaardigheid en liefde delen we het leven met elkaar.

‘Delen door liefde’ is dus enerzijds een Bijbelse opdracht, maar wordt juist ook door medewerkers ervaren van binnenuit. De toewijding, liefdevolle houding en de gelijkwaardigheid waarmee ieder mens behandeld wordt, straalt dat uit. De medewerkers delen de wezenlijke dingen van het leven met de cliënt. Ze delen het leven. Door liefde. Delen door liefde.

Kernwaarden

Ons verhaal onderbouwen we met vier kernwaarden:

 1. Gelijkwaardig
  Ieder mens is, als uniek schepsel van God, gelijkwaardig. Dit is dan ook het vertrekpunt voor de bejegening van onze cliënten. We hebben respect voor elk mensenleven. Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen.
 2. Liefdevol
  Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Dát biedt perspectief. We geloven niet alleen dat naastenliefde onze Bijbelse opdracht is, maar ervaren dit ook vanuit ons hart. Vanuit die liefde geven we oprechte aandacht aan onze cliënt.
 3. Toegewijd
  We doen ons werk vanuit ons hart en zijn innerlijk bewogen met onze cliënten en collega’s. We worden geraakt door mensen en voelen ons daarom betrokken en verantwoordelijk. Vanuit deze toewijding kennen we elkaar en dienen we met overgave.
 4. Verantwoordelijk
  Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen. Het is een voorrecht om hen te dienen en daarmee te doen wat de Heere van ons vraagt. We nemen onze verantwoordelijkheid om trouw en aanspreekbaar te zijn. Tegelijk delen we onze identiteit openlijk en doorleefd met onze cliënten, collega’s en omgeving.

Nieuwe logo’s

Bij de ontwikkeling van de logo’s is ‘delen door liefde’ als uitgangspunt genomen. Het beeldmerk symboliseert drie verschillende personen van bovenaf gezien (cliënt, cliëntvertegenwoordiger en medewerker) die in verbinding staan met elkaar. Samen vormen zij een hart, dat symbool staat voor de toewijding en liefdevolle houding: het werken vanuit het hart. Met onderstaand als resultaat.

Verhaal in beeld

Bekijk onze video, waarin we ons nieuwe verhaal vertellen.