Via onderstaande links vindt u de ANBI informatie.

In dit document vindt u een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de stichting en de hoofdlijnen van het beleidsplan.

In deze documenten vindt u:

  • de functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten;
  • de namen van de bestuurders;
  • het beloningsbeleid;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • een financiële verantwoording.