De identiteit van onze organisatie verplicht tot het bieden van kwaliteitszorg en – dienstverlening op hoog niveau. Deze kwaliteit is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. Het doel is om de (kwalitatieve) meerwaarde van identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening aan te tonen. Zowel Siloah als SVRO voldoen aan de HKZ-normen en hebben het HKZ-certificaat behaald. Kijk voor meer informatie op de website van Siloah en SVRO.