Coördinator zorg - Woning 16

Als coördinator zorg (woning 16) haal je je energie uit de glimlach op iemands gezicht. Het is jouw uitdaging om te schakelen tussen de behoeftes van de verschillende cliënten van wie jij de zorg coördineert en die behalve zorg ook gedragsbegeleiding nodig hebben.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Je gaat werken op woning 16. Hier wonen 5 mannen en 1 vrouw met een zeer ernstige verstandelijke beperking (ZZP 5, 6 en 7). Je biedt cliënten directe zorg én daarnaast begeleiding bij gedragsproblemen. Je observeert gedrag en speelt daarop in. In de begeleiding werken we met de methode ‘Begeleiden met perspectief’. Hierbij passen we het principe Samen 100 (Triple C) toe: de ene keer doet de cliënt 80 % en jij de 20 % en de andere keer is het andersom. Je gebruikt ondersteunende communicatie, zoals pictogrammen.

Bovendien coördineer je vanaf de intake de inhoudelijke zorg en begeleiding voor enkele cliënten. Daarbij inventariseer je onder andere de hulpvraag, stel je het begeleidingsplan op en vraag je zo nodig her-indicaties aan. Jij bent degene die de uitvoering van het begeleidingsplan bewaakt. Je neemt deel aan de bespreking over het begeleidingsplan met o.a. familie, orthopedagoog en AVG-arts en bent de contactpersoon voor de familie.

Je werkt onregelmatige diensten, zowel op de woongroep als op de dagbestedingsgroep. Het fijne van woning 16 is dat al deze cliënten dagbesteding krijgen op groep 8. Dit zorgt ervoor dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. De activiteiten binnen de dagbesteding bestaan uit grofmotorische activiteiten, zoals wandelen en fietsen. Ook doen we activiteiten die de zintuigen prikkelen, zoals bakken of musiceren. Je werkt meestal samen met een collega.

Wat wij vragen:

Wat wij vragen:

  • Je bent een stevige persoonlijkheid: je weet wat je waard bent en waar je kwaliteiten liggen.
  • Je hebt een mbo-diploma (niveau 3 of 4), gericht op welzijn en/of zorg.
  • Je hebt een positieve en enthousiaste instelling.
  • Je hebt een christelijke identiteit en bent lid van één van de reformatorische kerken.

Over werken bij Siloah

Over werken bij Siloah

Siloah is aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in reformatorisch Nederland. Siloah is onderdeel van Zorggroep Sirjon. Met passie dragen wij met onze kwaliteiten bij aan de zorg en het welzijn van onze cliënten. Het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf beweegt ons hiertoe. Daarnaast biedt de organisatie professionele ondersteuning en creëert randvoorwaarden waarmee en waarbinnen managers, medewerkers en vrijwilligers optimaal kunnen functioneren op hun plaats binnen de zorgorganisatie.

Solliciteren of meer weten?

Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op met Johan de Graaf (manager zorg) via j.degraaf@siloah.nl of 06-86864680.