Coördinator zorg - jongerengroep

Als coördinator zorg (woning 14) zorg je samen met de cliënten steeds weer voor een goede dag. Je staat naast je cliënten bij wonen, werken en vrije tijdsbesteding. De groep bestaat voor het grootste gedeelte uit jongeren die nog volop in ontwikkeling zijn. Richtinggevende begeleiding is hierbij het sleutelwoord.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Je gaat werken op woning 14. Hier wonen 6 cliënten met een matig tot ernstige verstandelijke beperking (ZZP 6 en 7). Verschillende ziektebeelden zoals het Downsyndroom en het Prader Willy syndroom, autisme en ADHD kom je tegen op woning 14. Verschillende cliënten hebben hechtingsproblemen. Daarnaast coördineer je vanaf de intake de inhoudelijke zorg en begeleiding voor enkele cliënten. Daarbij inventariseer je onder andere de hulpvraag, stel je het begeleidingsplan op en vraag je zo nodig her-indicaties aan. Jij bent degene die de uitvoering van het begeleidingsplan bewaakt. Je neemt deel aan de bespreking over het begeleidingsplan met o.a. familie, orthopedagoog en AVG-arts en bent de contactpersoon voor de familie.

Ook bieden we logeeropvang aan kinderen en jongeren. Er is ruimte voor 3 logés. De groepssamenstelling wisselt hierdoor steeds, dit zorgt voor veel diversiteit in de groep.

De cliënten hebben een disharmonisch profiel, de cognitieve leeftijd en emotionele leeftijd lopen uiteen.  Je bootst zoveel mogelijk het gewone leven na, van het opstaan tot aan het slapengaan. Daarbij sluit je aan bij de draagkracht van de cliënt, vanuit het principe Samen 100 (Triple C). De ene keer doet de cliënt 80% en jij 20%, de andere keer is het andersom. Je gebruikt ondersteunende communicatie, zoals digiborden en pictogrammen.

Je werkt onregelmatige diensten.

 

Wat wij vragen:

Wat wij vragen:

  • Je bent een stevige persoonlijkheid: je weet wat je waard bent.
  • Je hebt een mbo-diploma (niveau 4) of een hbo-diploma, gericht op welzijn en ervaring in de gehandicaptenzorg.
  • Je hebt een flinke dosis creativiteit en bent flexibel, waardoor je kunt inspelen op verschillende zorgbehoeftes.
  • Je bent gericht op samenwerken. Juist samen sta je als team sterk. Daar hoort ook het geven en ontvangen van feedback bij.
  • Je vindt duidelijkheid en structuur bieden belangrijk. Het nakomen van de afspraken in het team zie je als noodzakelijk.
  • Je hebt een christelijke identiteit en bent lid van één van de reformatorische kerken.

Over werken bij Siloah

Over werken bij Siloah

Siloah is aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in reformatorisch Nederland. Siloah is onderdeel van Zorggroep Sirjon. Met passie dragen wij met onze kwaliteiten bij aan de zorg en het welzijn van onze cliënten. Het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf beweegt ons hiertoe. Daarnaast biedt de organisatie professionele ondersteuning en creëert randvoorwaarden waarmee en waarbinnen managers, medewerkers en vrijwilligers optimaal kunnen functioneren op hun plaats binnen de zorgorganisatie.

Solliciteren