Helpende plus

Als Helpende plus heb je na je opleiding voor Helpende een scholing gevolgd voor Helpende plus. Hierdoor ben je in staat en bevoegd om een aantal verzorgende en verpleegtechnische taken uit te voeren. Je assisteert en ondersteunt de verzorgenden en verpleegkundigen bij de verzorging van psychogeriatrische en/of somatische bewoners. Daarnaast voer je huishoudelijke werkzaamheden uit. Een afwisselende functie!

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Als Helpende plus verricht je conform het zorgplan diverse verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je voert de handelingen uit die getoetst zijn in je opleiding en waarvoor je bevoegd en bekwaam bent, zoals vastgelegd in LearnLinq. Je signaleert bijzonderheden en geeft deze door aan collega’s van het zorgteam. Je legt verrichte werkzaamheden vast in het zorgplan.

Je stimuleert bewoners bij het uitvoeren van huishoudelijke taken om zo de zelfredzaamheid zoveel mogelijk op gelijk niveau te houden. In samenspraak met bewoners zorg je voor een gewenste woon-/leefsfeer door een bijdrage te leveren aan het op orde houden van de kamers van bewoners. Je deelt maaltijden en dranken uit en helpt bewoners zo nodig bij het eten en drinken. Zo nodig breng en haal je bewoners van/naar activiteiten en afspraken binnen het zorgcentrum en ondersteun je de activiteitenbegeleider bij activiteiten.

Jouw toewijding en hart voor de zorg vanuit een christelijke identiteit zijn hierbij onmisbaar. Dienen en delen zijn onze kernwaarden en dat merken onze bewoners. Je geeft de bewoners een vertrouwd thuisgevoel en je draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid en veiligheid. Samen met je collega’s werk je aan goede, persoonlijke zorg. Hierbij speelt leren en ontwikkelen een belangrijke rol. Met elkaar streef je naar hoogwaardige, kwalitatieve zorg en het beste voor de bewoners!

Dit heb je

Dit heb je

  • Een mbo-2 diploma Helpende, met een aanvullende opleiding Helpende plus, waarin je kennis hebt opgedaan over ziektebeelden, medicatie en het verrichten van technische handelingen.
  • Ervaring in het werken met de doelgroep.
  • Je hebt tact en inlevingsvermogen en weet bewoners te motiveren.
  • Je herkent jezelf in de identiteit van Sirjon en bent lid van één van de reformatorische kerken.

Bekijk de video over het werken bij Verpleeghuis Elim

Bekijk de video over het werken bij Verpleeghuis Elim

Solliciteren