Leerling (BBL'er)

Doordat je een BBL-traject volgt, heb je de mogelijkheid om alles wat je leert meteen in de praktijk te brengen. Je houdt je bezig met het verlenen van directe zorg en begeleiding aan onze bewoners en je leert bij ons begeleidingsplannen op te stellen. Tijdens dit proces leer je verantwoordelijkheid te dragen en de zorg voor een aantal bewoners te coördineren. Je wordt hierbij begeleid door een werkbegeleider. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met een enthousiast, zelfstandig team lever je daaraan een actieve bijdrage.

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

Je begeleidt en ondersteunt cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking bij hun dagelijks leven. Daarbij je stimuleer je de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen. Je levert een actieve bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan en bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, jouw teamgenoten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Je werkt daarbij nauw samen met de coördinator zorg. Daarnaast ben je samen met je team verantwoordelijk voor teamgebonden taken. De kracht van het team ligt in het samen organiseren en verdelen van taken. Op die manier komen in het belang van de cliënt ieders talenten tot zijn recht.

Je ondersteunt cliënten door het bieden van lichamelijke verzorging, veiligheid en nabijheid en door hen te helpen omgaan met hun emoties en met de mensen om hen heen. Op de groepen is altijd een begeleider aanwezig die een direct lijntje met de bewoners houdt en op wie bewoners terug kunnen vallen. Bij deze ondersteuning wordt gebruik gemaakt van Begeleiden met Perspectief. Dit houdt in dat je je inleeft in de belevingswereld van de cliënt en diens behoeften en zo de zorg vormgeeft. Op die manier wordt er ook gezocht naar kansen en mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Voor het bieden van structuur en duidelijkheid worden handvatten gebruikt uit de methode Geef me de 5.

Welke groepen zijn er?

Welke groepen zijn er?

De Roerdomp (woongroep)

De Roerdomp bestaat uit 8 bewoners van 20-50 jaar met een matige of ernstige verstandelijke beperking en soms autisme of ADHD. De bewoners hebben vooral op lichamelijk gebied veel hulp nodig. Daarnaast is de begeleiding bij het omgaan met emoties en onderlinge interactie van groot belang. De bewoners functioneren voornamelijk in de sensatiefase of lage klikfase, zijn soms prikkelgevoelig en hebben verwerkingstijd nodig om alle informatie tot een geheel te laten worden. De bewoners eten en drinken gezamenlijk in de woonkamer en werken bij de dagbesteding van Tharah, in hetzelfde gebouw.

De Steenuil (woongroep)

In De Steenuil wonen 8 bewoners van 20-40 jaar met een matige of ernstige verstandelijke beperking en soms autisme of psychische problemen. De bewoners zijn mobiel, maar hebben hulp nodig bij persoonlijke verzorging, het volgen van het dagprogramma en het uitvoeren van activiteiten. De bewoners ontvangen sociaal-emotionele ondersteuning, duidelijkheid en structuur. Enkele bewoners zijn prikkelgevoelig. De meeste bewoners eten en drinken gezamenlijk in de woonkamer en vier bewoners ontvangen één-op-één begeleiding.

De Adelaar (woongroep)

De Adelaar wordt bewoond door acht mannen van 17-35 jaar die een lichte of matige verstandelijke beperking hebben en soms autisme of ADHD. De bewoners zijn mobiel en verbaal vaardig, kunnen veel dingen zelfstandig, maar hebben hier en daar ondersteuning nodig om zich prettig en veilig te voelen. Ze krijgen duidelijkheid en structuur en worden gestimuleerd in het dragen van verantwoordelijkheid en in het groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Elke bewoner heeft huishoudelijke taken en houdt (waar mogelijk) zijn eigen appartement netjes.

De Woestijnroos (dagbesteding)

Op De Woestijnroos komen 8 bewoner van 20-50 jaar met een matige of ernstige verstandelijke beperking en soms autisme. De bewoners hebben vooral op lichamelijk gebied veel hulp nodig. Daarnaast is de begeleiding bij het omgaan met emoties en onderlinge interactie van groot belang. De bewoners functioneren voornamelijk in de sensatiefase of lage klikfase, zijn soms prikkelgevoelig en hebben verwerkingstijd nodig om alle informatie tot een geheel te laten worden. De activiteiten zijn vooral op beleving, zoals wandelen, snoezelen, bakken of muziek maken.

De Fontein (dagbesteding)

De Fontein is een dagbestedingsgroep waar de basis ligt in duidelijkheid, structuur en veiligheid. De leeftijd van de bewoners ligt tussen de 20 en 40 jaar. Zij zijn allen gebaat bij een rustig, maar gevuld dagprogramma dat hen helpt de dag gestructureerd te laten verlopen. De activiteiten zijn vooral gericht op het behouden en mogelijk uitbreiden van vaardigheden. Verder wordt er geholpen in de huishouding en zijn er externe activiteiten, zoals zwemmen en sporten.

De Steenrots (dagbesteding)

De Steenrots bestaat uit 4-6 bewoners per dag. De bewoners worden begeleid met behulp van een pictobord. Het bieden van structuur en begeleiding staat hierbij op de voorgrond. Daarnaast is het erg belangrijk om te helpen omgaan met en inspelen op emoties en interactie tussen bewoners. De bewoners functioneren in de lage en beginnende klikfase. Ze communiceren door te praten en gebruiken daarbij gebaren of een spraakcomputer.

Dit vragen we:

Dit vragen we:

  • Je volgt een mbo-opleiding in de richting van welzijn of zorg, bijvoorbeeld Begeleider Maatschappelijke Zorg.
  • Je bent gemotiveerd, hebt een positieve instelling en bent in staat te reflecteren op je eigen handelen.
  • Je hebt een christelijke identiteit en bent lid van één van de reformatorische kerken.
Solliciteren