Manager zorg

Manager zorg (met portefeuille bedrijfsvoering)

Manager zorg (met portefeuille bedrijfsvoering)

De Manager Zorg is primair verantwoordelijk voor de initiatie en implementatie van de strategie voor kwalitatieve en identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening in het (geografisch) zorggebied. Ook levert de manager een bijdrage aan de landelijke beleidsvorming binnen de organisatie. Op ondernemende en conceptuele wijze beweegt de manager mee met de veranderende zorgmarkt en is gericht op de kwaliteit van zorg, de cliënttevredenheid en gemotiveerde professionals. De manager ondersteunt medewerkers om vanuit eigen inzicht de juiste oplossingen te vinden. Daarbij stimuleert de manager hen tot het nemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het versterken van het eigenaarschap en probleemoplossend vermogen. Naast het geven van aandacht aan de medewerkers zorgt de manager voor een resultaatgerichte bedrijfsvoering binnen de financiële kaders. De Manager Zorg onderhoudt externe contacten met lokale en regionale netwerken en fungeert als het lokale gezicht en aanspreekpunt voor Siloah en beweegt zich actief in het (zorg)netwerk en zorgt dat de contacten met familie/wettelijk vertegenwoordigers, leden van de cliëntenraad, vrijwilligers, gemeenten en kerkelijke vertegenwoordigers, goed onderhouden blijven.

Je bent minimaal HBO geschoold in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en/of bedrijfskunde. Je hebt ruime leidinggevende ervaring bij voorkeur in (zorg)organisatie(s) in transitie. Je hebt aantoonbare ervaring in de zorg, met organisatieontwikkelingen, veranderprocessen en managementtechnieken. Je bent ondernemend, samenwerkend, sensitief, proactief, en analytisch. Daarnaast ben je communicatief vaardig en in staat om veel verschillende stakeholders te managen, soepel schakelend tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook ben je lid van één van de kerken van de reformatorische gezindte en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.

De functie-omvang bedraagt 32 tot 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, FWG schaal 65.

Een assessment is onderdeel van de procedure.

Over de organisatie

Over de organisatie

Siloah maakt onderdeel uit van Zorggroep Sirjon, gevestigd in Ridderkerk. Binnen Zorggroep Sirjon functioneren naast Siloah ook Elim (ouderenzorg) en Maranatha (ouderenzorg) als eigen werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen worden ondersteund door het Dienstencentrum Sirjon (DCS) in Ridderkerk, als faciliterend centrum. Samen met de manager diensten centrum zorgt de Manager Zorg ervoor dat de zichtbaarheid en verbinding van het dienstencentrum in het zorggebied op adequate wijze gestalte krijgt. De Manager Zorg maakt samen met drie collega’s deel uit van het management team van de regio Zuidwest dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de portefeuilles ‘kwaliteit en veiligheid’, ‘bedrijfsvoering’ en ‘mens en organisatie’. Deze portefeuilles worden onderling verdeeld. Rapportage vindt plaats aan de Raad van Bestuur.

Zorggroep Sirjon is ontstaan vanuit de bewogenheid om mensen met een beperking en ouderen te ondersteunen in dezelfde vertrouwde sfeer zoals thuis. Waarin het belangrijkste, de identiteit, vastgehouden kan worden. Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in zorg, spreken en begeleiding. Denk aan het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen van maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld.

De grondslag van Zorggroep Sirjon is de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, is dit de basis.

Solliciteren of meer weten?

Solliciteren of meer weten?

Ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op met Frank Snethlage via 06-5131 0178. Of kijk op deze pagina voor meer informatie.