Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen Zorggroep Sirjon. De Raad van Toezicht houdt zich bezig met het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

Daarbij is de identiteit van de organisatie en de maatschappelijke positie van Zorggroep Sirjon, met name binnen het geheel van (de zorg  binnen) de Gereformeerde Gemeenten, belangrijke aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht.

Lees hier het reglement van de Raad van Toezicht.

Dit is de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht Sirjon:

Dhr. J. van der Hart, voorzitter
Dhr. J. Bakker, vice voorzitter
Mr. H.M. van Pelt – Schroots, lid
Dhr. R. Vletter, lid
Dhr. J.J. Luteijn, lid