Wij zijn Zorggroep Sirjon

Als Zorggroep Sirjon willen we mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. Siloah biedt met meer dan 20 locaties door heel Nederland zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap en Elim (Barneveld) en Maranatha (Rijssen) geven huisvesting en verzorging aan ouderen. Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is onze naaste lief te hebben, maar juist ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart.

Betekenis Sirjon

De naam Sirjon komt in de Bijbel voor in Psalm 133 als de Zidonische naam voor de berg Hermon. In vers 2 van Psalm 133 staat: ‘Het is gelijk de dauw van Hermon (Sirjon), en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.’

Dauw maakt de aarde vruchtbaar. Het vocht, de dauw, dient tot dagelijks levensonderhoud. De groeikracht die daardoor ontstaat, staat symbool voor een positieve werk- en leefomgeving en de vruchtbaarheid wijst op de samenwerking en het breed ontwikkelde zorg- en dienstverleningspakket wat door Sirjon in haar werkmaatschappijen Elim, Maranatha en Siloah wordt geboden.

De letterlijke betekenis van Sirjon is: ‘schild’ of ‘borstbescherming’. De naam is krachtig, kort en Bijbels. De naam straalt uit dat we een bescherming willen bieden voor onze cliënten.

Onze missie

”Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd en daarmee doen wat de Heere van ons vraagt.”

Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen. Vanuit die gelijkwaardigheid en liefde delen we het leven met elkaar.

Onze visie

“Een verbindende organisatie worden, door samen te leren en te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor onze cliënten, intern als in onze positie in de samenleving.”

Kernwaarden

Gelijkwaardig

Ieder mens is, als uniek schepsel van God, gelijkwaardig. Dit is dan ook het vertrekpunt voor de bejegening van onze cliënten. We hebben respect voor elk mensenleven. Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen.

Liefdevol

Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Dát biedt perspectief. We geloven niet alleen dat naastenliefde onze Bijbelse opdracht is, maar ervaren dit ook vanuit ons hart. Vanuit die liefde geven we oprechte aandacht aan onze cliënt.

Toegewijd

We doen ons werk vanuit ons hart en zijn innerlijk bewogen met onze cliënten en collega’s. We worden geraakt door mensen en voelen ons daarom betrokken en verantwoordelijk. Vanuit deze toewijding kennen we elkaar en dienen we met overgave.

Verantwoordelijk

Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen. Het is een voorrecht om hen te dienen en daarmee te doen wat de Heere van ons vraagt. We nemen onze verantwoordelijkheid om trouw en aanspreekbaar te zijn. Tegelijk delen we onze identiteit openlijk en doorleefd met onze cliënten, collega’s en omgeving.

Mens- en zorgvisie

Mensvisie

Lees onze mensvisie

Zorgvisie

Lees onze zorgvisie