Samen rentmeester

Bij Zorggroep Sirjon is duurzaam rentmeesterschap een belangrijk thema. Op deze website houden we je op de hoogte van nieuws en mooie verhalen over duurzaamheid binnen onze organisatie.

De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’. In de ‘Green Deal’ zijn afspraken gemaakt over onderwerpen als circulair werken, het terugdringen van medicatieresten in het grondwater en het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert.

Ook Sirjon is in samenwerking met inkoopcoöperatie Intrakoop een project gestart rondom het thema Duurzaamheid. Anneke ten Broek, Annelies Kriekaard, Arja Miedema, Henry Vos en Geke Kraaij zijn de ambassadeurs op onze locaties.

Het is onze Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen én te bewaren (Genesis 2:15). Daar hebben we elkaar – alle collega’s en bewoners – voor nodig.

We weten dat er op dit moment al veel mooie dingen gebeuren in onze organisatie. Deel deze verhalen gerust met ons! Ook zoeken we nog ambassadeurs, met name voor regio West. Wil je meedenken of wil je iets delen over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar duurzaamheid@sirjon.nl!

Samen rentmeester
  • Duurzaamheid bij Zorggroep Sirjon