De cliënt in het midden

De cliënt met de eigen behoeften, mogelijkheden en verantwoordelijkheden staat centraal. Zorgen zit in onze natuur, maar daar waar mogelijk stimuleren we wat de cliënt zelf kan op de plaats waar hij of zij zich thuis voelt. Dit komt hun welzijn ten goede en biedt werkverlichting bij onze teams.

Wat houdt dit precies in?

  • Voor ons staat de cliënt centraal, met de eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en behoeften. De behoefte van de cliënten benaderen we vanuit betekenisvol leven, een geheel van welzijn en zorg.
  • We sluiten aan op de ontwikkelingen en behoefte van onze cliënten om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang als mogelijk is thuis in de eigen omgeving te blijven wonen. Onze zorg voor ouderen gaan we daarom niet alleen verlenen in onze verpleeghuizen, maar ook in geclusterde woonvormen, dichtbij de verpleeghuizen, zodat wonen en zorg gescheiden wordt.
  • Voor de gehandicaptenzorg bieden we begeleiding in onze locaties, maar ook ambulant, zodat cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen leefsituatie blijven met deskundige zorg en begeleiding.
  • De zorgprofessional zal ook meer de focus leggen op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt en het behouden van de eigen regie, om het welzijn en de eigenwaarde van de (kwetsbare) cliënt te verbeteren. De omslag hierin dient vanuit de teams opgebouwd te worden en vraagt leiderschap, zodat collega’s ook uit de nieuwe manier van werken voldoening halen. Mooie voorbeelden van de samenwerking tussen cliënt, zijn netwerk en de zorgprofessionals zullen organisatiebreed gedeeld worden.
  • In onze zorg en begeleiding willen we de vrijheid en veiligheid vergroten: waar mogelijk bieden we vrijheid om eigen keuzes te maken, waar nodig zetten we (zorg)technologie en andere hulpmiddelen in om de veiligheid te bewaken.
  • Binnen onze verpleeghuizen richten we ons op de intensieve en specialistische zorg. We gaan in de gehandicaptenzorg de zorg voor de ouder wordende cliënt, complex en intensief gedrag en palliatieve zorg verder uitbouwen.

Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid?

Als organisatie hebben we een zorgplicht voor de cliënten waar we zorg en begeleiding aan bieden. Onduidelijk is nog hoever die zorgplicht reikt als een deel van de zorg als informele zorg verleend wordt. Hoe zit het met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? Dat geldt ook voor vrijwilligers en mantelzorgers als ze meer (zorg)taken gaan doen.

 

Terugkeren naar de homepagina     Ga naar het volgende thema