Ruimte voor de professional

We werken aan vaardigheden die nodig zijn om in een netwerkverband de zorg te verlenen en begeleiding te bieden. De professionele kennis en vaardigheden komen meer centraal te staan, waarin je kunt leren en ontwikkelen. Er is ruimte voor zeggenschap over het eigen werk en het zorgbeleid. Ons personeelsbeleid sluit aan bij de verschillende levensfasen en de daaraan verbonden behoeften waarin je als (zorg)medewerker kan zitten.

Wat houdt dit precies in?

  • Voor de zorgcollega’s wacht een vernieuwde taakopvatting van een zorgprofessional. Er zijn andere vaardigheden nodig om in een netwerkverband de zorg te verlenen en begeleiding te bieden. Tegelijk komen de professionele kennis en vaardigheden meer centraal te staan.
  • We zullen verkennen waar de grenzen liggen van de zorgverantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de rol van de vrijwilligers, maar ook van behandelaren.
  • De teams worden samengesteld uit medewerkers in diverse functies en functieniveaus, afgestemd op de zorgvraag van de cliënten en de behoefte aan welzijnsondersteuning. De kracht van het team ligt in het zodanig verdelen van taken, zodat ieders talenten tot zijn recht komen. Vanuit de leidende organisatieprincipes hebben teams de ruimte om samen de zorg voor de cliënten of de ondersteuning vanuit het Dienstencentrum te organiseren. Om dit goed neer te zetten, wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van de teams en de verantwoordelijkheden van medewerkers (samen organiseren).
  • Om aan de intensieve zorgbehoefte te kunnen voldoen ontwikkelen we specialistische kennis met betrekking tot intensieve zorg en begeleiding, met name als het gaat om VG-07 en intensieve dementiezorg.
  • Om zorgprofessionals toe te rusten op de veranderingen in de taakuitoefening zullen we doorgaan met samenwerking met onderwijsinstellingen gericht op curriculum dat aansluit bij de transitie in de zorg en de ontwikkeling van eigen opleidingsaanbod. Hierbij denken we ook aan toerusting op ethische thema’s die onze zorgorganisatie raken of gaan raken.
  • In de veranderende arbeidsmarkt gaan we een levensfasebewust personeelsbeleid voeren. We bieden mogelijkheden voor oudere werknemers en werknemers die het werk combineren met de zorg voor hun gezin, mantelzorg of andere activiteiten.
  • We gaan meer ruimte creëren voor herintreders, stagiaires en leerlingen en nog meer samenwerken met opleidingsinstituten om de veranderingen in het zorgproces vanaf de opleiding in te zetten. Stagiaires en leerlingen krijgen de ruimte die nodig is om zich te ontwikkelen en hun opleiding af te maken.
  • Onze medewerkers denken mee met het zorgbeleid, onder andere in de professionele adviesraad, en hebben zeggenschap over hun roosters en inzet. Innovaties zullen vanuit de teams worden opgebouwd, waarbij het innovatief denken van medewerkers gestimuleerd wordt.

Alle collega’s regisseur?

Door de zorg gezamenlijk met familie en mantelzorgers te verlenen, wordt er een beroep gedaan op andere vaardigheden van onze collega’s. Sommigen zullen het een uitdaging vinden om meer een regisserende of coördinerende rol te vervullen en voortdurend in gesprek met de cliënt en zijn netwerk de zorg vorm te geven. Anderen zien dit als bedreiging voor de voldoening uit hun werk. Niet iedereen hoeft zich te ontwikkelen naar een coördinerende rol. Misschien is een andere teamsamenstelling met een coördinator informele zorg, naast de vakinhoudelijk verpleegkundigen, helpenden (plus) en begeleiders wel een betere deskundigheidsmix. Ook hier geldt dat we dit de komende tijd uit zullen gaan werken.

 

Terugkeren naar homepagina  Ga naar het volgende thema