Blog Albanië – 18 april

Vanmorgen het laatste ontbijt in Albanië. We hadden een voorspoedige reis naar het vliegveld en we zitten nu te wachten in de lobby van het vliegveld. We kijken terug op een prachtige, indrukwekkende en gezegende reis. God heeft ons bewaard onderweg, we hebben prachtige ontmoetingen gehad. We bedanken iedereen die meegeleefd heeft tijdens de reis en we vragen jullie gebed voor de mensen in Albanië.
‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.