Feestelijke start van het MTZW

Afgelopen maandag was het zover: de kick-off van het Management Traineeship Zorg & Welzijn (MTZW). In een van de collegezalen van de Christelijke Hogeschool Ede kwamen de tien trainees, hun werkbegeleiders, docenten, bestuurders, intervisie-begeleiders en andere betrokkenen bij elkaar voor een feestelijke bijeenkomst. Naast het informatieve deel over het tweejarige opleidingstraject, was er voldoende gelegenheid voor ontmoeting.

Opleiding voor toekomstige zorgmanagers
Ruim een jaar geleden werden de eerste plannen gesmeed voor het MTZW, een initiatief van Cedrah, RST Zorgverleners, Salem en Zorggroep Sirjon, en opgezet in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede en Driestar educatief. Met een eigen hbo-opleiding, gericht op interne doorstromers en zij-instromers, investeren de vier zorgorganisaties in het opleiden van toekomstige zorgmanagers. Het traineeship moet een oplossing bieden voor het tekort aan bekwame leidinggevenden uit eigen kring.

Succesvolle samenwerking
Ad Plomp, bestuursvoorzitter van Zorggroep Sirjon, opende maandagmiddag het programma met Schriftlezing (Exodus 3) en gebed. Hij ging in zijn toespraak ook in op de eeuwenoude, maar nog altijd actuele, regels van Benedictus voor leidinggeven. Plomp gaf aan blij te zijn dat het Management Traineeship Zorg & Welzijn van start gaat. “Ik ben verheugd dat het is gelukt om dit traject vanuit een succesvol samenwerkingsverband op te zetten. Maar ook dat er een aantrekkelijk programma is samengesteld en we erin zijn geslaagd om voldoende trainees te werven.”

Leuk en inspirerend
Na de opening was het de beurt aan Gerrinda Ligtenberg, manager P&O bij RST Zorgverleners, om namens de werkgroep MTZW het opleidingstraject toe te lichten. Vervolgens was het tijd voor een voorstelronde. Daarbij werden de aanwezigen ingedeeld in vier groepen en uitgedaagd om aan de hand van een vragenspel elkaar beter te leren kennen. Dat leverde niet alleen leuke, maar soms ook verrassende antwoorden op.

Terug in de collegezaal kregen de docenten Dirk Goijert en Gert Breddels het woord voor een korte toelichting op het lesprogramma. En voordat iedereen kon gaan genieten van een heerlijke Italiaanse maaltijd, ging Rens Rottier (bestuursvoorzitter Driestar educatief) in op wat christelijk leiderschap is en hoe je dat vormt.

We kijken terug op een leuke en inspirerende aftrap van het Management Traineeship Zorg & Welzijn en wensen alle trainees Gods zegen en heel veel succes met hun opleiding!