Reis naar Moldavië wordt verplaatst naar Albanië

Het is al een hele tijd geleden dat u iets gehoord heeft over het project ‘Delen door liefde over de landsgrens’. Vanwege de coronacrisis is de reis verschillende keren uitgesteld. De reis stond nu gepland in november 2022, maar ook dit kan helaas niet doorgaan vanwege de oorlog in Oekraïne. Op dit moment is in Moldavië de noodtoestand uitgeroepen en het is niet de verwachting dat dit binnenkort zal veranderen. Daarom heeft de werkgroep, in goed overleg met Moldavië, besloten dat de reis wordt verplaatst van Moldavië naar Albanië.

Albanië is een land dat te vergelijken is met Moldavië. Er zijn daar ook projecten voor zowel ouderen- als gehandicaptenzorg. Onze medewerkers kunnen hun kennis delen door middel van het geven van trainingen en de mensen daar helpen om de zorg goed in te richten.

Het geld dat tot nu toe is opgehaald, wordt uiteraard gewoon aan Moldavië gegeven. Ook zijn er al trainingen voorbereid voor Moldavië die we met hen zullen delen. We hebben een speciale band opgebouwd met de mensen in Moldavië, dus het is erg jammer dat dit niet door kan gaan. Daarom willen we hen op deze manier zoveel mogelijk proberen te helpen.

De reis zal waarschijnlijk ergens eind maart/begin april 2023 plaatsvinden. Wanneer hier meer informatie over is, zullen we dat uiteraard delen op de website. Op dit moment staat op de website nog informatie over de projecten in Moldavië. Dit zal binnenkort aangepast worden naar de projecten in Albanië.

Geld voor Albanië, helpt u mee?
Het zou heel mooi zijn als we ook voor Albanië nog geld in kunnen zamelen, zodat we hen ook financieel kunnen steunen. Wilt u Albanië steunen? Dat kan door een bedrag over te maken via deze pagina. Mede namens de mensen in Albanië alvast hartelijk dank!