Zorg en begeleiding bieden we samen

Het zorgen voor mensen met een beperking en ouderen doen we als gemeenschap, samen met familie, vrijwilligers, mantelzorgers, kerken en wij als zorgverleners en ondersteunende diensten. We dienen namelijk allemaal hetzelfde doel: de cliënten. Per cliënt voeren we het gesprek over wie wat doet. De kwaliteit van zorg en de zorgbehoefte verandert niet, wel de manier waarop en door wie de zorg gegeven wordt.

Wat houdt dit precies in?

  • De ontwikkelingen leiden er toe dat we onze zorg anders gaan organiseren. Het verlenen van de zorg wordt een samenwerking tussen de cliënt, diens omgeving (mantelzorg door familie en vrijwilligers) en onze professionele zorg en begeleiding. Ons ‘Ken de cliënt’ verbreedt zich van de cliënt naar zijn netwerk.
  • Wij hebben de regierol in de zorg en begeleiding van de cliënt en verlenen daarnaast zorg en begeleiding dat niet door het netwerk van de cliënt ingevuld kan worden. Per cliënt brengen we in beeld hoe de taakverdeling is.
  • Familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn in onze verpleeghuizen en instellingen actief, zowel op de afdelingen, in het zorgproces als in de dagbesteding. Het verlenen van zorg en begeleiding wordt een gemeenschappelijke opdracht, onder ons dak, onder onze regie.
  • Onze locaties worden (nog meer) gemeenschappen, met kerkelijke en lokale (hulp)organisaties, die ook open staan voor mensen uit de omgeving die behoefte aan dagbesteding of andere voorzieningen: we dragen bij aan het welzijn in de omgeving en de wijk waarin onze locaties staan.
  • We gaan mantelzorgers en vrijwilligers opleiden en toerusten om bij te kunnen dragen aan het zorgproces.
  • In nauwe samenwerking met de collega-organisaties gaan we actief aan de slag om de veranderingen in de zorg en het verlenen van zorg te communiceren met onze achterban, om zo een gezamenlijk en realistisch verwachtingspatroon van wat van onze zorg verwacht mag worden en wat van familie en mantelzorgers verwacht mag worden. Het gaat immers om een maatschappijbrede verandering, die ook in onze achterban een plaats moet krijgen, om zo de noodzakelijke zorg, ondersteuning en begeleiding in een vertrouwde omgeving te kunnen blijven bieden.

Herdefiniëring relatie cliënt en Sirjon

Wat mogen cliënten en hun familie en naasten van ons verwachten? En wat verwachten wij van hen? In onze zorg gaan we inzetten op wat een cliënt zelf kan, wat er met behulp van zijn omgeving en netwerk en met ondersteuning van technologie gedaan kan worden en wat wij vervolgens als zorgverlener doen. Hoe die balans uit gaat pakken is nog onduidelijk. Dat zal eerder een gezamenlijke zoektocht zijn. Het is wel van belang dat er een nieuw evenwicht gaat ontstaan: meer inzet van vrijwilligers en mantelzorgers roept ook de vraag op: wat doet Sirjon ‘meer’? Het is geen bezuiniging op zichzelf, maar zoeken naar een nieuwe, duurzame balans bij een toenemende vraag naar zorg. Het zou mooi zijn als we over drie jaar onze zorgvisie aan kunnen passen met de opgedane ervaringen en het gevonden evenwicht.

 

Terugkeren naar de homepagina    Het volgende thema bekijken