Delen door liefde in Albanië

Corona en de oorlog in Oekraïne zorgden enkele keren voor uitstel, maar op D.V. 11 april 2023 hopen twee medewerkers van Siloah en één van Maranatha naar Albanië te reizen. Onder het motto ‘Delen door liefde over de landsgrens’ bezoeken de drie, Dineke Pongers, Arja Miedema en Jan-Jaap Colijn, verschillende projecten van Kom over en help. Directeur Gerben Heldoorn van de stichting is reisleider. “We gaan niet alleen om te brengen, ook om te ontvangen.”

Het idee voor de uitwisseling is ontstaan tijdens een inspiratiedag van Sirjon. Daar was het echtpaar Chirica uit Moldavië te gast. Zij vertelde op indringende wijze over Charity Mission, een initiatief om kinderen met een beperking dagopvang te bieden. Veel medewerkers die erbij waren, werden geraakt door Doina Chirica’s pure verhaal over haar geloof en liefde voor minderbedeelden. “Het was voor mij de trigger om me aan te melden voor deze reis”, vertelt Dineke Pongers, activiteitenbegeleider en helpende bij Maranatha in Rijssen. Reisgenoot Jan-Jaap Colijn was al eens met Kom over en help op pad. “Toen ik een berichtje kreeg om mee te gaan, heb ik meteen gereageerd. Ik heb altijd de drive gehad om een keer terug te gaan naar Oost-Europa”, vertelt de groepsbegeleider van Woning 10 op Siloah-locatie Bodegraven.

We gaan niet alleen om te brengen, ook om te ontvangen.

Kennis delen
Is de trip een plezierreis of vakantie? Zeker niet! De deelnemers wacht een intensief programma waarbinnen ze projecten bezoeken en daar trainingen geven. Vóór het reisprogramma is opgesteld, vroeg Kom over en help haar partners in Albanië: waar hebben jullie behoefte aan? Over welke thema’s willen jullie meer weten? “Daar kwam een zeer concrete reactie op”, vertelt Gerben Heldoorn. “Vanuit het ouderenproject wil men bijvoorbeeld weten hoe je mobiliteit stimuleert bij ouderen die zelfstandig wonen. Ook het omgaan met beginnende dementie is een thema. Medewerkers in de gehandicaptenzorg stelden de vraag: hoe kunnen we met spel kinderen uit hun isolement halen?

Besef
Drie Nederlandse zorgwerkers gaan hun ervaringen delen met collega’s in Albanië. De professionele zorgverlening is in dit straatarme land veel minder georganiseerd dan in ons land. Tegelijk verwachten ze ook zelf waardevolle kennis en ervaringen op te doen. Dineke: “In Albanië blijven mensen met  dementie vaak langer in hun vertrouwde omgeving wonen, terwijl wij ze opnemen in een instelling. Ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Ik verwacht nieuwe inzichten op te doen.” Ook Jan-Jaap Colijn denkt het nodige te leren. “Een stukje besef dat de zorg die wij leveren in Nederland niet vanzelfsprekend is. Door onze zorg eens vanuit de andere kant te bekijken, krijg ik vast een andere blik op het belang van kwaliteitszorg”, vertelt hij. “Mijn waardering voor kwaliteitszorg zal vast en zeker toenemen. Er is zoveel kennis over methodieken binnen onze zorg, ook zijn er veel ontwikkelingen wat betreft cliëntgebonden materialen. Tegelijk: wij kunnen vast iets leren van de eenvoud in leven en begeleiding daar.”

Wij kunnen iets leren van de eenvoud in leven en begeleiding daar.

Win-win
Gerben Heldoorn weet uit ervaring dat doelgroep reizen impact hebben, zowel op de reisdeelnemers als de organisatie die ze vertegenwoordigen. “Het is echt win-win. Mensen in Oost-Europa krijgen onze kennis en ervaring aangereikt en deelnemers verbreden hun blik op de wereld en kijken over de grenzen van de eigen organisatie heen. Zij komen met bijzondere ervaringen terug in de eigen organisatie.”

In Albanië is vrijwel geen zorg voor kwetsbare groepen.

Twee projecten, één doel: praktische naastenliefde
Tijdens de reis naar Albanië bezoeken de medewerkers van Siloah, Elim en Maranatha twee projecten die support krijgen van stichting Kom over en help. Lidia Foundation verleent hulp aan kinderen met een beperking, onder andere verlamde kinderen, kinderen met Down-syndroom en kinderen met een autismestoornis. In Albanië is vrijwel geen zorg voor deze kwetsbare groepen. Lidia zorgt voor opvang en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de overheid. Het tweede project is gericht op ouderen en probeert met ‘community safety nets’ – sociale vangnetten – meer dan 300 alleenstaande ouderen uit hun isolement te halen. Deze alleenstaanden zijn vaak zeer arm. Ze krijgen voedsel aangeboden en worden bezocht door vrijwilligers. Ook werkt men aan het herstel van relaties met familie en probeert men het onderlinge contact van ouderen te verbeteren.

Meer informatie