Delen door liefde over de landsgrens

Zorggroep Sirjon zet zich in voor het goede doel!

In samenwerking met Kom over en help zet Zorggroep Sirjon zich in voor twee partnerorganisaties van Kom over en help in Albanië, een project voor gehandicaptenzorg en een project voor ouderenzorg. Drie medewerkers van Zorggroep Sirjon zijn van 11 t/m 18 april in Albanië om daar kennis en ervaring te delen. Op deze pagina kunt u alles lezen over de twee projecten in Albanië, over de ervaringen van de medewerkers in Albanië en hoe u zelf bij kunt dragen aan dit mooie project.

Wilt u een financiële bijdrage doen aan dit project? Dat kan via onderstaande button.

Doneren

Over het project
Delen door liefde over de landgrens
  • Albanië

  • 11 t/m 18 april 2023

  • Dineke Pongers, Arja Miedema & Jan-Jaap Colijn

Over de projecten in Albanië

Klik op de afbeelding om meer te lezen over het project.

Lidia Foundation (kinderen met beperkingen)

In Albanië is er bijna geen hulp voor kinderen met een beperking. Daarom bouwt Lidia Foundation aan betere voorzieningen voor gehandicapte kinderen in Albanië.

Dorcas - Community Safety nets (project voor ouderen)

In Albanië hebben ouderen het niet makkelijk. Ze zijn vaak erg eenzaam. Daarom is dit project opgestart in Albanië om ouderen uit hun isolement te halen en hen te reactiveren.

Lidia Foundation (kinderen met beperkingen)

Lidia Foundation (LF) bouwt aan betere voorzieningen voor gehandicapte kinderen. LF werkt sinds 2019 samen met de lokale overheid om de verantwoordelijkheid voor gehandicapte kinderen met elkaar te dragen. LF wil de verlamde kinderen uit zeer arme gezinnen in de omgeving in hun dagverblijf helpen met zaken als vervoer, verzorging, fysiotherapie, regelmatige professionele medische bezoeken en behandeling indien nodig. Ook helpt het dagelijks de kinderen met autisme en het syndroom van Down met professionele hulp in logopedie, ergo-therapie en ontwikkelingstherapie. LF traint ook leerkrachten van deze kinderen en helpt bij hun vroegtijdige diagnose.

Hulp aan gehandicapte kinderen is er bijna niet in Albanië. LF wil haar inspanningen voor gehandicapte kinderen graag bundelen in één project. Zo kunnen ze met elkaar zorgen voor verlamde kinderen, autistische kinderen en kinderen met het syndroom van Down door middel van ontwikkelingstherapie, onderwijsondersteuning en samenwerking met de plaatselijke overheid.

Website Lidia Foundation

Dorcas - Community Safety nets (project voor ouderen)

Het belangrijkste doel van dit project is om ouderen zoveel mogelijk uit hun isolement te halen en hen het gevoel te geven dat ze mensen met waardigheid zijn en gewaardeerd worden. Naast dat we 355 alleenstaande ouderen regelmatig voedsel aanbieden en hen regelmatig bezoeken, werken we aan het herstel van de relaties met familieleden, maar ook aan het creëren van relaties of het versterken van de bestaande relaties met buren en andere leden van de gemeenschap. Deze groep mensen is erg arm. Door een sponsoringsproject willen we een vangnet creëren voor deze groep, wat de enige manier is voor lokale duurzame steun. Daarom ontmoeten wij voortdurend leden van de gemeenschap, lokale actoren, lokale instellingen, scholen en kerken om hen bij ons werk met deze ouderen te betrekken.

Andere activiteiten om ouderen te activeren zijn de ‘drie Generaties-activiteiten’, waarbij generaties samenkomen in verschillende leer- en amusementsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die inkomen genereren. Denk aan verschillende vieringen, gemeenschappelijke activiteiten met jongeren zoals schaakkampioenschappen, bezoeken aan onbekwame oma’s, enz.  Al deze activiteiten moeten de eenzame ouderen reactiveren en uit hun isolement halen.

Website Dorcas

Even voorstellen

Dineke Pongers

Hallo, ik ben Dineke Pongers (34) en ben sinds 2005 werkzaam binnen Maranatha. Daar ben ik nu na mijn opleiding ‘medewerker maatschappelijk zorg’ twaalf uur actief als activiteitenbegeleider op de verpleegafdelingen de Iris & Orchidee. Daarnaast werk ik nog twintig uur als helpende op de beide verpleegafdelingen. Ik kijk er naar uit om mijn ervaringen die ik door de jaren heen heb opgebouwd binnen Maranatha te mogen delen in liefde tot mijn naasten en daarnaast op een leerzame tijd in Albanië.

Arja Miedema

Graag stel ik mezelf voor als Arja Miedema (33). Met plezier werk ik alweer 12,5 jaar bij Siloah in regio Bodegraven. Met diverse doelgroepen heb ik ervaring op mogen doen, van een structuurgroep tot meervoudig complex beperkte medemensen. Mijn vooropleiding is verpleegkundige. Opgedane kennis en ervaring zou ik graag in willen zetten in Albanië om daar mee te denken met onze medemens.

Jan-Jaap Colijn

Hoi! Mijn naam is Jan-Jaap Colijn. Ik werk als begeleider ZZP7 bij de Akker in Bodegraven. Ik kijk er naar uit om naar Albanië gaan en om onze medemens te helpen. Ook verwacht ik het nodige te leren, namelijk een stukje besef dat de zorg die wij leveren in Nederland niet vanzelfsprekend is. Je bekijkt onze zorg eens vanuit de andere kant. Ik ben ervan overtuigd dat we iets kunnen leren van de eenvoud in het leven en de begeleiding in Albanië.

Sfeerimpressie